Impostor Syndrome

5 วิธีเอาชนะโรคคิดว่าตัวเองไม่เก่ง (Impostor Syndrome)

คุณเคยรู้สึกว่าตัวเองไม่ดีไหม คุณเคยรู้สึกว่างานนี้เราไม่สามารถทำได้อย่างแน่นอน มันเกินความสามารถของค