ซึมเศร้า

รู้ทันภาวะซึมเศร้า

รู้ทันภาวะซึมเศร้า เมื่อคนเราหดหู่พวกเขาอาจรู้สึกไร้ค่ารู้สึกผิดกลัวที่จะทำร้ายผู้อื่นหรือมีความคิดท