โรคเบาหวาน

โรคเบาหวาน: คำแนะนำเกี่ยวกับสิ่งที่คุณต้องรู้

โรคเบาหวานเป็นภาวะเรื้อรัง หมายความว่าจะอยู่ได้ตลอดชีวิต (เว้นแต่คุณจะโชคดี) โรคเบาหวานก็เป็นภาวะที่ร้า