ยาคุมฉุกเฉิน

กินยาคุมฉุกเฉิน : กินอย่างไรลดเสี่ยงท้องและปลอดภัย

กินยาคุมฉุกเฉิน ประกอบด้วยฮอร์โมนเพศโปรเจสตินชนิดเดียว ฮอร์โมนคุมกำเนิดฉุกเฉินเท่านั้นและฮอร์โมนคุมกำ