Encanto

ตัวอย่าง Encanto จากดิสนีย์

ตัวอย่าง Encanto จากดิสนีย์ ค้นหาความมหัศจรรย์ของคุณในเดือนพฤศจิกายนนี้ วันขอบคุณพระเจ้านี้ ดูตัวอย่างใหม่ล่าสุดของ Disney’s Encanto ชาวมาดริกัลเป็นครอบครัวที่ไม่ธรรมดาที่อาศัยอยู่ในสถานที่มหัศจรรย์ที่เรียกว่าเอนคันโต มิราเบลเป็นลูกคนเดียวที่มีของขวัญวิเศษเฉพาะตัว มิราเบลอาจเป็นความหวังเดียวเมื่อบ้านของครอบครัวถูกคุกคาม