คนพิการ

สรุป 7 ข้อนโยบายสำหรับเยียวยาโควิด 19 กลุ่มคนพิการ พักชำระหนี้และขยายเวลากู้เงินแสน

รัฐบาลจะขยายการพักชำระหนี้คนพิการ มีการแก้ไขนโยบาย 7 ข้อโดยเป็นส่วนหนึ่งของกฎการกู้ยืมหนี้ฉุกเฉินและมีการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามสำหรับคนพิการ รองโฆษกรัฐบาล เปิดเผยว่า ตอนนี้รัฐบาลมีการปรับนโยบายช่วยเหลือคนพิการหลายอย่าง เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์โควิด 19 มีมาตรการต่าง ๆ ดังนี้

การพักชำระหนี้เยียวยาโควิด 19

ได้ขยายกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเงินกู้เพื่อการประกอบอาชีพ แต่จะเริ่มตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2564 ถึง 31 มีนาคม 2565

การขยายเวลาการขอกู้

มีการขยายกำหนดเวลาในการขอสินเชื่อกองทุน กรณีฉุกเฉินวงเงินกู้ไม่เกิน 100,000 บาทต่อคนและไม่ต้องมีผู้ค้ำประกัน ตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคมถึง 30 กันยายน 2564 ไม่ต้องเสียดอกเบี้ยเพื่อชำระหนี้ โดย นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ ประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ก็กำชับให้เจ้าหน้าที่พิจารณาคำขอกู้ให้เสร็จภายใน 2 เดือน นับตั้งแต่วันยื่นเรื่อง เพราะที่ผ่านมามีการดำเนินการล้าช้า ทำให้มีผู้พิการจำนวนมากเข้าไม่ถึงสินเชื่อ ตอนนี้มีผู้พิการรอพิจารณาเงินกู้อยู่ 1.2 หมื่นราย

การปรับเปลี่ยนกฎการค้ำประกัน

การแก้ไขระเบียบคณะกรรมการกองทุนเพื่อให้องค์กรคนพิการทำหน้าที่เป็นผู้ค้ำประกันเงินกู้ให้กับคนพิการ ทำให้คนพิการกู้ยืมเงินได้ง่ายขึ้น

ประเด็นของบัตรประจำตัวผู้พิการ

จะมีการขยายเวลาอายุบัตรออกไปอีก 6 เดือน เพื่อไม่ให้ผู้พิการที่บัตรหมดอายุในช่วงโควิด 19 ต้องเดินทางมาต่ออายุบัตร และเสี่ยงต่อการติดเชื้อ แม้บัตรหมดอายุก็ยังใช้ได้อยู่ คาดว่ากลุ่มนี้มีจำนวน 50,000 คน

ให้ความสำคัญการฉีดวัคซีนของคนพิการ

เสนอให้ ศบค. พิจารณาความสำคัญการฉีดวัคซีนให้แก่กลุ่มผู้พิการที่ไม่ใช่ผู้สูงอายุ และไม่มี 7 โรคเสี่ยงเรื้อรัง มีอยู่ประมาณ 8 แสนคน

โรงพยาบาลสนามคนพิการ

นอกจากนี้ยังมีแผนในการสร้างโรงพยาบาลสนามสำหรับคนพิการ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธรจะจับจองพื้นที่ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยจ. ปทุมธานีเป็นสถานที่รองรับผู้ป่วย มีเตียงให้บริการ 220 เตียงรวมทั้งล่ามภาษามือและผู้ดูแลคนพิการ

ประชาสัมพันธ์เรื่องการปฏิบัติตัวในช่วงโควิด

มีการมอบหมายคู่มือเกี่ยวกับการโต้ตอบกับบริการสาธารณสุขให้กระทรวงสาธารณสุข COVID-19 เป็นการประชุมสำหรับคนพิการ