make money

8 วิธีหาเงินในช่วงโควิด 19 ที่ใครๆก็ทำได้ คุณต้องรอด

8 วิธีหาเงินในช่วงโควิด 19 หากคุณเป็นคนที่ตกอยู่ในสถานการณ์ของ COVID-19 ที่ตกงานและเงินหมดจะทำเงินได้อย่างรวดเ

คนพิการ

สรุป 7 ข้อนโยบายสำหรับเยียวยาโควิด 19 กลุ่มคนพิการ พักชำระหนี้และขยายเวลากู้เงินแสน

รัฐบาลจะขยายการพักชำระหนี้คนพิการ มีการแก้ไขนโยบาย 7 ข้อโดยเป็นส่วนหนึ่งของกฎการกู้ยืมหนี้ฉุกเฉินและมี

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจน จะโอนเงินเข้าสูงสุด 700 บาท

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ มีไว้สำหรับประชาชนที่ด้อยโอกาสเพื่อใช้ซื้อสิ่งของจำเป็นเช่นอาหารเสื้อผ้าและยา